Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, zodat wij de functionaliteit kunnen verbeteren. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Deel dit bericht

Per 1 januari 2018 landelijke regels brandveiligheid voor “overige plaatsen”

Geplaatst op 22 januari, 2018

De Rijksoverheid streeft ernaar alle regels op het gebied van brandveiligheid landelijk te uniformeren. Voor bouwwerken is dat sinds 1 april 2012 geregeld in het Bouwbesluit 2012. Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ is op die datum in werking getreden. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’ zoals kampeermiddelen, bijeenkomst-tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordeningen. Deze verordeningen komen per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen. Voor verblijfsrecreatieve bedrijven zijn de effecten van het besluit beperkt: de al vele jaren bestaande afstandseisen tussen kampeermiddelen of clusters van kampeermiddelen, die doorgaans in plaatselijke brandverordeningen waren opgenomen, keren weer terug in dit besluit en blijven onveranderd. Hier vindt u de volledige tekst over dit onderwerp.

Bron: Recron