Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, zodat wij de functionaliteit kunnen verbeteren. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Deel dit bericht

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Geplaatst op 6 februari, 2018

Autoriteit-Persoonsgegevens Nederland GDPR

Op 25 mei 2018 treedt in de EU de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Daarmee wordt tegelijk de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens buiten werking gesteld. De AVG brengt voor alle bedrijven die werken met persoonsgegevens (of bedrijfsgegevens die herleidbaar zijn naar persoonsgegevens) verplichtingen met zich mee. Zo ook voor recreatiebedrijven. RECRON heeft een document opgesteld waarin de relevante verplichtingen staan vermeld. Dit document bevat de voor recreatiebedrijven relevante verplichtingen en geeft daarmee ook weer hoe recreatiebedrijven de bescherming van persoonsgegevens nader kunnen regelen en beleggen in de eigen organisatie, en wat er dient te gebeuren om te voldoen aan deze Europese wetgeving. Lees hier verder.