Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, zodat wij de functionaliteit kunnen verbeteren. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Deel dit bericht

Verbod gebruik (chemische) bestrijdingsmiddelen per 2020

Geplaatst op 1 augustus, 2018

Wat zegt de wet?

De wet stelt dat het gebruik van chemische middelen op verhardingen buiten de landbouw vanaf 1 april 2016 verboden is, behoudens enkele uitzonderingen, waaronder de recreatieve sector, zijnde campings, bungalowparken, groepsaccommodaties en jachthavens*. Vanaf 1 november 2017 is het verbod van kracht op alle soorten ondergrond (dus ook niet-verhardingen). *niet zijnde de aanlegsteigers in of nabij het oppervlaktewater

Green Deal

Met de ondertekening van de Green Deal Gewasbeschermingsmiddelen heeft RECRON samen met Landal GreenParks, Centerparcs, HISWA en Roompot eind 2015 de eerste stap gezet om op termijn het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op recreatiebedrijven vergaand terug te dringen. Tegelijkertijd werd wat meer tijd gecreëerd, voor onderzoek naar de best werkende methodes en beheersbaarheid van kosten.

Uiteindelijk moet in 2020 de sector helemaal chemievrij zijn, wat zal inhouden dat chemie nog slechts zal worden ingezet in die situaties waarin andere effectieve middelen en methoden tekort schieten. In genoemde situaties worden alleen gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico gebruikt, zodra deze voor de betreffende toepassing op de markt zijn toegelaten.

Waarom niet wachten tot 2020?

De ervaring leert, dat omschakelen in groenbeheer niet 1-2-3 mogelijk is. U zult (zelf) ervaringen moeten opdoen, om erachter komen met welke uitdagingen u te maken heeft, wat de beste manier van aanpak is, welke methodes wel of niet werken en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Wacht u te lang, loopt u niet alleen het risico niet voorbereid te zijn op het verbod, maar zult u ook meer kosten kwijt zijn dan wanneer u een periode ‘proef’ draait. De panklare oplossing bestaat niet. E.e.a. is zeer locatie en situatie afhankelijk.

Tussenrapportage

Op basis van de ervaringen bij 12 pilotbedrijven (campings en vakantieparken), de ervaringen bij de grote concerns en algemene ervaringen bij jachthavens en verblijfsaanbieders en gemeenten en de sportbranche is door de stuurgroep een tussenrapportage opgesteld. Hierin worden ervaringen en tips gedeeld. De oplossing bestaat niet. Elke ondernemer zal zijn eigen afwegingen moeten maken, tussen beheersmaatregelen, fysieke maatregelen en zelf doen of uit besteden.

Ons advies is op basis van deze tussenrapportage om in elk geval zo snel mogelijk aan de slag te gaan met chemievrij onkruidbeheer. De sector heeft nog 1 seizoen om ervaringen op te doen.

Per 2020 zal ook onze sector met het algemene verbod te maken krijgen. Omdat een omslag naar chemievrij zelden in één keer het gewenste resultaat geeft en de ervaring leert dat er ‘meerdere wegen naar Rome zijn’, adviseren we voor het seizoen 2019, voor zover u nog geen stappen gezet heeft, die nu wel te nemen.

De (tussen)rapportage en veel overige nuttige informatie vindt u hier.