Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, zodat wij de functionaliteit kunnen verbeteren. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Deel dit bericht

Wet milieubeheer en informatieplicht (per 1 juli 2019)

Geplaatst op 16 oktober, 2018

Energieakkoord
Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Een uitwerking hiervan vindt o.a. plaats in het Activiteitenbesluit Milieubeheer en Erkende Maatregelenlijsten, waarin per branche te nemen energiebesparingsmaatregelen zijn opgesteld. Ook voor recreatie is (samen met sport) een maatregelenlijst opgenomen in artikel 10 van de activiteitenregeling.

Wat betekent dit voor u?
Aan de hand van de maatregelenlijst kunt u uw bedrijfsvoering vergroenen en exploitatie verbeteren. Veel energiebesparende maatregelen reduceren tegelijkertijd de CO2 uitstoot, waarmee u bijdraagt aan een schonere toekomst en het tegengaan van de klimaatopwarming. Dergelijke maatregelen dulden geen uitstel, zoals u weet! Wij bevelen dan ook van harte aan om komende tijd, waarin het wellicht wat rustiger is op uw bedrijf, met de maatregelenlijst aan de slag te gaan.

Verbruikt u jaarlijks meer dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh electra, is dit niet vrijblijvend meer: u bent in dat geval verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die u in vijf jaar kunt terug verdienen. Per 1 juli 2019 geldt een informatieplicht: u dient aan te tonen welke inspanningen u verricht (of laat verrichten). De overheid gaat hier nadrukkelijker op controleren.

Meer informatie
Meer informatie vindt u o.a. op de website van RVO Nederland, Kenniscentrum InfoMil en RECRON. Bezoekt u de Recreatie Vakbeurs in Hardenberg woensdag 28 november a.s., kunt u om 13.15 uur* de kennissessie van Arthur Helling (RECRON) over dit onderwerp bijwonen. U bent dan ook van harte welkom op onze stand in hal 3!

*Programma/tijdstip onder voorbehoud, checkt u dit vooraf nog even.

Subsidie mogelijk?
Vanuit de overheid zijn diverse subsidies beschikbaar voor energiebesparing, duurzame opwekking en innovaties. Deze subsidies hebben wij hieronder voor u op een rijtje gezet. Informeert u daarnaast zeker ook bij Provincie en Gemeente naar beschikbare regelingen. Collectieve initiatieven werken meestal gunstig uit op mogelijkheden en kosten. Wellicht zijn zulke initiatieven er in uw regio, of kunt ú het initiatief nemen om met anderen samen te werken/in te kopen.

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunt u subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

De Energie Investeringsaftrek (EIA) maakt het mogelijk 55,5% van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst, boven op uw gebruikelijke afschrijving. U kunt de EIA onder andere gebruiken voor investeringen in warmtetechnieken als biomassaketels, Bio-WKK’s, grondwarmtewisselaars, warmte en koudeopslag in de bodem, zonnecollectoren voor verwarmen.

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon. De categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Afbeeldingsresultaat voor energiebesluit