Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, zodat wij de functionaliteit kunnen verbeteren. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Deel dit bericht

Vlaanderen toegankelijk

Geplaatst op 22 oktober, 2018

Afbeeldingsresultaat voor toegankelijkheid

Sinds 1 maart 2010 bestaat de Vlaamse stedenbouwkundige verordening die de basistoegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen vastlegt (Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009). Een jaar later onderging deze regelgeving nog wat wijzigingen om een aantal zaken te verduidelijken. Nu, na 8 jaar, wordt de regelgeving geëvalueerd. De opzet van deze regelgeving is publieke gebouwen beter bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te maken.

Bij toeristische verblijfsaccommodaties wordt er eerst naar het aantal accommodaties gekeken. Zijn dit er niet meer dan tien én is de gemeenschappelijke verbruiksruimte niet groter dan 150 m², dan valt het verblijf niet onder de regelgeving. In de andere gevallen gelden specifieke regels die samengevat worden in onderstaand schema:

Ook wanneer uw onderneming niet onder boven gestelde voorwaarden valt, bevelen wij u aan om uw kampeerterrein (en Trekkershutten) toegankelijk te maken, voor zover dat mogelijk is. Voor personen met een handicap is toegankelijkheid een absolute noodzaak. Het is echter een misvatting te denken dat toegankelijkheid alleen belangrijk is voor mensen met een handicap. Uiteindelijk heeft iedereen baat bij een gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele omgeving. En zijn juist wij, als gastvrijheidssector, op de eerste plaats GASTVRIJ. Voor íedereen.

Voor uitgebreide adviezen voor het verbeteren van de toegankelijkheid, verwijzen wij u naar het handboek ‘Toegankelijkheidscriteria toeristische infrastructuur’, opgesteld door Toerisme Vlaanderen. U vindt dit handboek op ons beheerdersportal, of kunt het downloaden via deze link.

Ook op de website www.toegankelijkgebouw.be kunt u veel informatie vinden. U vindt hier de volledige regelgeving, een handboek “Toegankelijkheid publieke gebouwen”, een quickscan en een checklist. Daarnaast kan u zich ook inschrijven op de nieuwsbrief waardoor u op de hoogte wordt gehouden van alles rond de toegankelijkheid en de regelgeving.

Tenslotte vindt u veel informatie op de website van Toerisme Vlaanderen, met een aantal nuttige links naar andere websites en instanties die u kunt raadplegen.

Natuurlijk brengen aanpassingen kosten met zich mee. Echter ook kleine aanpassingen (waarvan de kosten relatief laag zijn) kunnen al grote ongemakken en ergernissen wegnemen en uw locatie toegankelijk(er) maken voor een breed publiek. Voor grotere aanpassingen loont het de moeite te informeren naar subsidiemogelijkheden, b.v. bij uw gemeente, of de provincie. Kijkt u voor het uitvoeren van integrale projecten ook eens op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen, team Gelijke Kansen. Ook hier weer met veel praktische informatie en tips.