Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, zodat wij de functionaliteit kunnen verbeteren. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Deel dit bericht

Per 1 januari wijzigt de Regeling legionellapreventie

Geplaatst op 4 februari, 2019

Per 1 januari wijzigt de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater en treedt een nieuwe norm voorde monstername en analyse legionella in werking: de ‘NEN-EN-ISO 11731:2017’. Deze norm is de opvolger van ‘NEN 6265:2007’, die op dit moment nog wordt gehanteerd.

Samengevat gaat het om:

  1. Een groter volume bij de monstername (500 ml in plaats van 250ml);
  2. De inzettijd (tijd tussen monstername en start analyse ) is verruimd van 24 naar 48 uur;
  3. Zuurbehandeling als verplichte stap om stoorflora te onderdrukken;
  4. Er zijn minder platen nodig bij drinkwateranalyse;
  5. Een extra tussentijdse beoordeling op stoorflora na 2 tot 4 dagen.

Om vanaf 1 januari 2019 volgens de nieuwe norm te werken en legionella-analyses te mogen blijven uitvoeren, moet een laboratorium geaccrediteerd zijn. Bureau de Wit, met wie wij vanaf 2014 samenwerken, heeft  deze accreditatie inmiddels behaald. Doen zij voor u de legionellapreventie, hoeft u zelf geen maatregelen te nemen.

Door de aanpassingen en een indexering met 2% zijn de tarieven van Bureau de Wit per 2019 licht verhoogd. U vindt de nieuwe tarieven op het beheerdersportal. In deze tarieven is de korting voor deelnemers van De Groene Koepel al verwerkt.