Stichting Trekkershutten is in 1986 opgericht als vrijwilligersorganisatie. Door de jaren heen zag de organisatie het vertrouwen in de Trekkershut groeien bij de vakantieganger en de ondernemer. Het netwerk heeft zich uitgebreid tot zo’n 250 locaties in de Benelux waar in totaal ongeveer 750 Trekkershutten staan. Het product sluit met vaste kernwaarden als eenvoud, natuurbeleving en een relatief lage verhuurprijs goed aan bij de huidige tijdgeest.

De Groene Koepel, te gast in de natuur

Stichting Trekkershutten is in 2013 jaar een samenwerking aangegaan met Stichting Natuurkampeerterreinen om zich beter te kunnen inzetten voor de ‘groene verblijfsaccommodaties’ in de markt. Samen staan we sterker in de snel veranderende recreatiebranche, waar een duidelijke profilering nodig is om overeind te blijven. In 2014 zijn deze stichtingen daarom gefuseerd in een nieuwe stichting met de naam: De Groene Koepel, te gast in de natuur. Onder de vier kernwaarden natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn binnen De Groene Koepel vertegenwoordigd: de Natuurkampeerterreinen, de GroepsNatuurkampeerterreinen en de Trekkershutten, waaronder de duurzame Trekkershut, de Trek-in. De naam Stichting Trekkershutten is hiermee komen te vervallen, maar dit heeft verder geen gevolg voor de Trekkershutten zelf. Kijk voor meer informatie over De Groene Koepel op www.degroenekoepel.nl.

Erkenning

De Groene Koepel heeft zelf geen Trekkershutten in beheer, maar erkent hutten die voldoen aan de richtlijnen die daarvoor zijn opgesteld. Eens per drie jaar worden de Trekkershutten door keurmeesters van de Stichting Keurmerk Milieu Veiligheid en kwaliteit aan een inspectie onderworpen. Op die manier wordt de kwaliteit van het netwerk gewaarborgd. Alleen erkende en door de inspecteurs goedgekeurde Trekkershutten krijgen de vermelding Trekkershut in de Trekkershuttengids of op de Trekkershuttenkaart, vermelding op de website en een officieel gevelbordje met bijbehorende inspectiestickers. Hoe u aanvraag tot erkenning indient leest u hier.

Beschermde titel

Het predicaat Trekkershut is een beschermde titel. Zij mag alleen gevoerd worden voor een Trekkershut die door De Groene Koepel erkend is en voldoet aan de richtlijnen. Dit in tegenstelling tot blokhutten. Deze naam is vrij te gebruiken en er zijn in dat geval geen specifieke kwaliteitseisen waaraan de hut moet voldoen.

3w Media Eindhoven
Fiets
a